Volgende stappen in gebiedsproces POL


De plannen voor de Polders Oosterland en Lappenvoort (POL) krijgen steeds meer vorm. De ambitie is om het gebied in 2027 te hebben ingericht als natuurgebied. Daarvoor moet de komende jaren nog veel gebeuren. Met dit nieuwsbericht brengen we u op de hoogte van de voortgang.

Voorlopig ontwerp klaar

Op 28 november 2023 was de laatste inloopbijeenkomst. Toen werd het voorlopig ontwerp van het inrichtingsplan gepresenteerd. Mede op basis van reacties tijdens de bijeenkomst is het inrichtingsplan met bijbehorende plankaart inmiddels afgerond. Zo is gebruik gemaakt van de tipkaarten die de deelnemers hadden ingevuld. Er komt onder meer een extra mogelijkheid om te ruiteren in het noordelijk deel van het plangebied. Ook wordt gekeken of de voorgestelde rustplaats met bankjes en picknickplaats in het definitieve ontwerp kunnen worden opgenomen. In 2024 wordt het voorlopig ontwerp omgezet in het definitieve ontwerp van het inrichtingsplan.

Bestemming natuur

Tijdens de bijeenkomst is ook toegelicht dat de percelen binnen POL de bestemming natuur moeten krijgen. Daarvoor wordt een formele projectbesluitprocedure doorlopen. Onderdeel hiervan is een formele inspraakprocedure.

Daarnaast voert Prolander gesprekken met particuliere eigenaren binnen het plangebied om overeenstemming te bereiken over de inrichtingsplannen. Momenteel is er overeenstemming voor ruim 80% van de totale oppervlakte van 367 hectare. Prolander zet zich in om ook voor de resterende percelen overeenstemming te krijgen.

Richting de werkzaamheden

Zodra het definitief ontwerp klaar is en de projectbesluitprocedure is doorlopen, wordt in 2025 een bestek opgesteld voor de aannemer. Daarin staat gedetailleerde informatie over het project, de werkzaamheden en de eisen waaraan de uitvoering moet voldoen. De werkzaamheden starten naar verwachting in 2026 of 2027.