Update Roodzanden: uitvoering werkzaamheden jaar vertraagd


De diverse uitvoeringswerkzaamheden voor het project Roodzanden moeten worden verzet naar het winterseizoen van 2025-2026. Er is meer tijd nodig voor de gemeentelijke besluitvorming over het bestemmingsplan van Roodzanden. De vaststelling hiervan staat nu gepland voor de raadsvergadering aanstaande september. Omdat hierdoor ook het vergunningstraject vertraging oploopt, is het niet meer mogelijk de aanbesteding van de werkzaamheden op tijd af te ronden.

De nadrukkelijke wens van Prolander was dat de aannemer deze oktober aan de slag zou gaan met het grondwerk in Roodzanden, zodat alle werkzaamheden in maart 2025 konden worden afgerond. Er moet namelijk buiten het broedseizoen gewerkt worden, dat start op 1 maart. Ook de zomer is geen verstandige periode om de werkzaamheden uit te voeren. Aannemers zijn onvoldoende beschikbaar en door de zomervakantie is het ook minder veilig om werkzaamheden op dat moment uit te voeren, door bijvoorbeeld meer fietsers op de transportroutes en kinderen op straat.

September en oktober zijn, mede dankzij het nog vrij droge weer, vaak de ideale maanden om met dit soort werkzaamheden te starten. Omdat er flink wat maanden nodig zijn, is het belangrijk dat de aannemer op tijd kan beginnen. Dit maakt dat de werkzaamheden in Roodzanden nu met een jaar moeten worden verzet.

Hoe kan het dat de gemeentelijke besluitvorming vertraging oploopt?

Mede vanwege de nieuwe omgevingswet, die begin dit jaar is ingegaan, heeft de gemeente het extra druk gekregen op het gebied van vergunningen. Deze situatie was helaas onvermijdelijk. De termijnen waarin gereageerd kan worden op de vergunningsaanvragen, zijn wettelijk geregeld en bepalen dus ook wanneer werkzaamheden kunnen beginnen. Een aannemer mag ook pas starten als alle vergunningen zijn verstrekt. Omdat de gemeente langer nodig heeft om het bestemmingsplan vast te stellen, loopt ook het vergunningstraject vertraging op en is het niet meer mogelijk om in oktober te starten.

Wat betekent dit voor u?

Komend winterseizoen zult u geen werkzaamheden in Roodzanden zien. Tijdens de informatieavond op 22 april dit jaar heeft Prolander toelichting gegeven op de werkzaamheden in Roodzanden. De werkzaamheden zelf veranderen niet, maar worden dus wel een jaar later uitgevoerd. Dat betekent dat er nu ruim de tijd is om de aanbesteding voor te bereiden en de geselecteerde aannemer te presenteren in het gebied. Prolander verwacht de aannemer begin september 2025 aan u voor te stellen. Bij goede weersomstandigheden kan de aannemer ook al in september beginnen, in plaats van in oktober.

Over het project

Roodzanden ligt aan de westzijde van het Schipborgsche Diep, dat onderdeel uitmaakt van het vertakte beeksysteem van de Drentsche Aa. Samen met omwonenden, belanghebbenden en verschillende organisaties heeft Prolander aan het inrichtingsplan gewerkt. Hierin staat de gewenste inrichting voor het gebied beschreven. Langs het beekdal wordt ongeveer vijftig hectare voormalig landbouwgebied omgevormd tot natuur. Op 20 maart 2023 is het concept-inrichtingsplan tijdens een informatieavond aan belangstellenden gepresenteerd en in november 2023 hebben Gedeputeerde Staten het inrichtingsplan definitief vastgesteld. Lees hier meer over Roodzanden.