Tweede ronde pilot Groenruil Drentsche Aa bijna van start


Na een succesvolle aftrap gaat op 10 juli ronde twee van de pilot Groenruil Drentsche Aa van start. Via de pilot worden (natuur)gronden openbaar, transparant en marktconform verkocht of geruild. In de tweede ronde kunnen deelnemers eigen percelen inbrengen en interesse tonen in beschikbare percelen. Prolander moedigt namens haar opdrachtgever, de provincie Drenthe, geïnteresseerden en grondeigenaren aan om zich aan te melden voor de pilot.

Dinsdagavond 21 mei werd in de vorm van een goedbezochte inloopavond in Rolde het startsein gegeven voor de Groenruil. De afgelopen jaren kocht de provincie gronden aan binnen het Natuurnetwerk Nederland (NNN) om die in te richten als natuurgebied. De inrichting van de (natuur)gronden is nu klaar. De provincie ziet zichzelf niet als eindbeheerder van de natuurgronden en daarom worden de natuurgronden verkocht.

In de eerste ronde van de Groenruil werden percelen van de provincie Drenthe aangeboden aan de meest gerede eigenaar. Hier gaat het om eigenaren die bijvoorbeeld al aangrenzende percelen in hun bezit hebben.

Laagdrempelig instappen in natuurbeheer

13 juni sloot de eerste ronde van de Groenruil en daarmee is het tijd voor ronde twee. In deze ronde kunnen (nieuwe) belangstellenden (natuur)gronden kopen of ruilen door (onder voorwaarden) zelf grond binnen het NNN aan te bieden. Bedrijven, stichtingen, terreinbeherende organisaties en particulieren kunnen zich aanmelden voor deelname aan de Groenruil. Prolander hoopt dat de tweede ronde op dezelfde positieve voet doorgaat.

Tijdens de tweede ronde is de Groenruil open voor iedere geïnteresseerde natuurbeheerder. Bent u bijvoorbeeld eigenaar van een (natuur)perceel dat verder ligt van uw andere percelen, dan kunt u dat misschien ruilen met (natuur)gronden die dichterbij liggen. Of u kunt zelf een perceel kopen om het beheer zelf uit te gaan voeren. De Groenruil is een goede methode om laagdrempelig te kunnen instappen in natuurbeheer.

Inloopavond

Om vragen te beantwoorden en een indruk te geven van de Groenruil, organiseert Prolander op woensdag 17 juli een tweede inloopavond in Zeegse. Bezoekers kunnen vragen stellen over wat de Groenruil precies is en over het proces van de pilot. Daarnaast kunnen medewerkers van provincie Drenthe, Prolander en het Kadaster ook informatie geven over bijvoorbeeld de grondviewer, beheervergoedingen en natuurdoeltypes.

Praktische informatie

Datum: 17 juli 2024 
Tijd: 19.30 uur - 21.30 uur. Om 19.45 uur wordt de avond plenair gestart. 
Locatie: Grandcafé Het Witte Huis, Zeegse

Ronde twee start op 10 juli. Tot en met 15 augustus kunnen geïnteresseerden eigen percelen inbrengen. De grondviewer, waarin deelnemers interesse kunnen tonen in de (ingebrachte) percelen is vervolgens open tot en met 30 september. Prolander moedigt geïnteresseerden aan om een kijkje te nemen in de grondviewer, want misschien is natuurbeheer wel iets voor u!

Kijk voor meer informatie en aanmelden op de website van Prolander.