Staatsbosbeheer neemt maatregelen in het Elperstroomgebied


In opdracht van provincie Drenthe voert Staatsbosbeheer werk uit voor het herstel van de Drentse natuur in het Natura 2000-gebied Elperstroom. Om nieuwe maatregelen op de gronden van Staatsbosbeheer toe te lichten, organiseert Staatsbosbeheer op 22 mei een inloopmiddag.

Het belangrijkste doel is de verandering van een multifunctioneel/productiebos naar een natuurlijk boslandschap. Hiervoor is het belangrijk dat de hydrologie in het hele gebied hersteld wordt. Daarom heeft Staatsbosbeheer maatregelen gepland.

Een van deze maatregelen is het verwijderen van het teerhoudend asfalt van de verharde weg langs het Elpermeer, bekend als de Zwatte. Deze ligt als een harde barrière in het gebied en belemmert daardoor de natuurlijke stroomrichting. Door de verharde weg te verwijderen, kunnen ook de ontwaterende sloten langs de weg worden gedempt, net als veel andere sloten en greppels in het gebied. Hiermee zal er minder hemelwater via de sloten worden afgevoerd en wordt het grondwater dat de verdroging van de gebieden Elpermeer en Stroetma tegengaat, aangevuld.

Om deze werkzaamheden en maatregelen toe te lichten, organiseert Staatsbosbeheer een inloopmiddag. U bent van harte welkom om binnen te lopen op 22 mei 2024 in Elp.

Praktische informatie:

  • Datum: 22 mei 2024
  • Tijd: Van 15.00 uur tot 16.30 uur.
  • Plaats: Ieberen 1 in Elp

Niet in de gelegenheid om naar de inloopmiddag te komen? Staatsbosbeheer is ook bereikbaar per mail: bj.prak@staatsbosbeheer.nl.