Herinrichtingsplannen POL: deel uw mening


De polders Glimmermade, Glimmer, het Oosterland en Lappenvoort vormen gezamenlijk het POL-gebied. De provincies Groningen en Drenthe gaan – samen met gebiedspartners gemeenten Groningen, Tynaarlo en waterschap Hunze en Aa’s – het POL-gebied opnieuw inrichten. Het belangrijkste doel is dat de natuur zich zo goed mogelijk kan ontwikkelen. Daarnaast houdt het gebied de bestaande functie als noodwaterberging. Alle percelen in het POL-gebied krijgen de functie natuur, met nevenfunctie waterberging.

Reactiemogelijkheden

De provincies Groningen en Drenthe horen graag uw mening over de herinrichtingsplannen voor het POL-gebied. Inwoners van beide provincies kunnen van 4 juni tot en met 15 juli 2024 reageren. Dit kan via een brief (Provincie Groningen, Postbus 610, 9700 AP Groningen) of een e-mail (info@provinciegroningen.nl). De officiële kennisgeving en meer informatie is te vinden op www.officielebekendmakingen.nl.

Lees hier meer over de voortgang van het POL-gebied.