Samenwerking

Bij de herinrichting van de Drentsche Aa zijn veel verschillende partijen betrokken. Zo is de provincie Drenthe opdrachtgever van het project en krijgen verschillende gemeenten te maken met werkzaamheden in hun gebied. Ook Waterschap Hunze en Aa’sStaatsbosbeheer en Stichting Het Drentse Landschap zijn belangrijke gebiedspartners. Zij beheren een aantal deelgebieden uit het project en coördineren daar de werkzaamheden. Verder wordt er samengewerkt met Nationaal Park Drentsche AaProlander is ten slotte de organisatie die het project- en procesmanagement op zich neemt.

Samenwerken aan een toekomstbestendig beekdal

De Drentsche Aa is één van de best bewaarde beekdallandschappen van Nederland. Boeren, bewoners, natuurorganisaties, het waterschap en recreanten kijken allemaal door hun eigen bril naar het gebied. Hoe zorgen we dat al die verschillende mensen met verschillende belangen door één deur passen?

Door met elkaar in gesprek te blijven en soms onwaarschijnlijke samenwerkingen aan te gaan zorgen we er samen voor dat het beekdal toekomstbestendig en duurzaam wordt ingericht. Daar plukken uiteindelijk alle belanghebbenden de vruchten van.