Drentsche Aa-gebied in beeld met de LESA


We werken aan het behoud en herstel van de natuur rondom de Drentsche Aa. Dat is onze opdracht vanuit het Programma Natuur. Maar welke maatregelen zijn nodig voor de natuur? Om dat te bepalen, doen we onderzoek in het gebied. Eén van de onderzoeken in deze verkenning is de landschapsecologische systeemanalyse, kortweg de LESA. Voor verschillende deelgebieden van het Drentsche Aa-gebied worden LESA’s gemaakt. Hoog tijd om eens dieper in de onderzoeken te duiken.

Wat is een LESA?

Met een landschapsecologische systeemanalyse wordt in beeld gebracht hoe een gebied in elkaar zit. Daarvoor onderzoeken verschillende deskundigen allerlei onderdelen van het gebied. Hoe stroomt het water en hoe is de bodem opgebouwd? Welke natuur komen we tegen? Wat was het historisch landgebruik en waar gaat het slecht of juist goed met de natuur? Een LESA geeft inzicht in het functioneren van het systeem. Zo leren we een gebied nog beter kennen. Aan de hand van het systeeminzicht kunnen duurzame keuzes gemaakt worden voor natuurherstel of de inrichting van een natuurgebied.

Voorverkenning

De LESA is onderdeel van de eerste fase van de herinrichting van een natuurgebied: de voorverkenning. Door de LESA weten we meer over het gebied en kunnen er vervolgens plannen worden gemaakt om het gebied ook daadwerkelijk te versterken. Door de LESA weten we beter wat een gebied nodig heeft en daar kunnen we de maatregelen op aanpassen. In de woorden van ecoloog Mariska Salomons: “Pas als je een systeem goed begrijpt, weet je welke natuur je kan verwachten en welke herstelmaatregelen zinvol zijn. Dan kan je beginnen met een inrichtingsplan.”

Kennis per deelgebied

Er worden LESA's gemaakt voor de verschillende deelgebieden van de Drentsche Aa. Zes LESA’s vloeien voort uit het beheerplan Natura 2000 Drentsche Aa-gebied. Verder worden voor de in te richten delen van het NNN LESA’s gemaakt, zoals voor het Rolderdiep. De LESA's hebben al verschillende inzichten opgeleverd. Zo weten we bijvoorbeeld wat het effect is van een diepe zandwinplas op het benedenstroomse deel van de Drentsche Aa (LESA Zwijnmaden, verschijnt binnenkort) en of de aanrijking vanuit de kalkrijke potklei in het Eexterveld voldoende is om verzuring van de blauwgraslanden en heischrale graslanden tegen te gaan (LESA Eexterveld, verschijnt binnenkort). Benieuwd voor welke deelgebieden LESA’s worden gemaakt? Bekijk welke deelgebieden in de verkenningsfase zijn op de overzichtskaart van de Drentsche Aa.

Wanneer de LESA is afgerond, delen we deze ook op de pagina van het projectgebied. Bekijk via de website bijvoorbeeld de LESA voor de Elperstroom of de LESA voor Siepelveen.