Aanloop naar uitvoering de Grote Spelden


De start van de werkzaamheden in de Grote Spelden komt dichterbij. Eind 2022 is het plan gepresenteerd aan geïnteresseerden en daarna is gewerkt aan het bestek. In het bestek staat exact beschreven welke werkzaamheden uitgevoerd gaan worden. De komende periode worden de vergunningen voor de werkzaamheden aangevraagd.

Vergunningen

Vergunningen, zoals een omgevingsplanactiviteit en wateractiviteit, zijn nodig om te mogen starten met de werkzaamheden. Prolander vraagt deze vergunningen aan bij Gemeente Aa en Hunze, waterschap Hunze en Aa’s en provincie Drenthe. Naar verwachting worden de vergunningen in juni gepubliceerd door deze partijen. Daarna heeft eenieder zes weken de tijd om desgewenst een zienswijze in te dienen. De betreffende vergunningverleners beoordelen de zienswijzen. Met eventuele aanpassingen worden de vergunningen naar verwachting verleend. Meer informatie hierover vindt u op de websites van genoemde instanties.

Vervolg

Wanneer de vergunningen definitief zijn, zoekt Prolander een aannemer voor de uitvoering van de werkzaamheden. De verwachting is dat deze dit najaar zal starten met de werkzaamheden en voor het einde van het jaar klaar is. Dat betekent dat de Grote Spelden eind 2024 is omgevormd naar nieuwe natuur. Daarna worden de natuurgronden overgedragen naar de toekomstige eigenaar, die het natuurgebied ook zal gaan onderhouden. Welke partij dit zal zijn, wordt in de loop van 2024 bekend.

Geplande werkzaamheden

De werkzaamheden dragen bij aan het versterken en verbeteren van de hydrologische, ecologische en cultuurhistorische waarden in het plangebied. De belangrijkste ontwikkeling is het sterk ondieper maken van de centrale watergang. Hierdoor verandert de beek in een ondiepe slenk. Het regenwater dat in het gebied valt stroomt daardoor langzaam naar deze laagte. Op deze manier kan water langer worden vastgehouden in het gebied, waardoor een meer natuurlijke situatie ontstaat.

De maatregelen zorgen er meteen voor dat verdroging wordt tegengegaan. Tegelijkertijd ontstaat er een natuurlijkere overgang van nat naar droog, die geschikt is voor verschillende typen natuur. Ook worden er extra bomen en struiken geplant, voor een meer geleidelijke overgang van natuur naar het bos van het aangrenzende landgoed De Schipborg. Vlak bij het zandpad, waar de Grote Spelden uitstroomt naar het beekdal van het Anlooërdiepje, worden zware keien geplaatst en enkele boomstammen neergelegd. Deze elementen zorgen er mede voor dat water goed wordt vastgehouden in het gebied.

Beleefpunt

Daarnaast ligt er een voorstel om een nieuw beleefpunt te maken in het gebied. De locatie hiervoor is de plek waar het water vanuit de Grote Spelden naar het Anlooërdiepje gaat stromen. Dit beleefpunt zal bezoekers een bijzondere blik gunnen op de monumentale zichtlijnen naar het landgoed De Schipborg, het Anlooërdiepje zelf en de slenk in de Grote Spelden. Met de werkzaamheden eind 2024 worden voorbereidingen getroffen om later het beleefpunt te kunnen bouwen. Voor het beleefpunt ontbreekt het nu nog aan voldoende financiering. Als die beschikbaar is, volgt meer informatie over hoe het beleefpunt eruit gaat zien en welke werkzaamheden daarvoor nodig zijn.

Wij zijn nog op zoek naar grote keien (minimaal 25 kg) voor de beek in de Grote Spelden en om een mooi beleefpunt te maken. Heeft u nog Drentsche keien die wij mogen gebruiken? We horen het graag! Mail naar drentscheaa@prolander.nl en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.