Provinciaal Programma Landelijk Gebied


Het Provinciaal Programma Landelijk Gebied: gebiedsgericht werken aan natuur, water en klimaat.

Ook in de toekomst willen we in een mooi, gezond en leefbaar land wonen, werken en voedsel produceren. De basis daarvoor zijn een gezonde bodem, rijke natuur en schoon en voldoende water. Helaas is dit niet meer vanzelfsprekend. Nu het klimaat verandert en grilliger wordt, moeten we anders omgaan met de ruimte en natuur in ons land.

Met het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) zet het Rijk in op het landelijk gebied, met een integrale aanpak voor natuur, water en klimaat. Hiervoor is een transitiefonds van circa 24 miljard euro beschikbaar. Het is aan de provincies om voor de taakstellende opgaven gebiedsprogramma’s op te stellen. Dit doen we met het Provinciaal Programma Landelijk Gebied (PPLG).

Op de website van de provincie Drenthe vindt u meer informatie over dit onderwerp.