Nieuwe waterbron in Drentsche Aa-gebied brengt mens en natuur in balans


Vanaf begin november startte Provincie Drenthe met een verhalenreeks van drie verhalen over de Drentse natuur, onder de noemer ‘Dr&the – provincie van mens en natuur’. In een van die verhalen staat de Drentsche Aa centraal. Kees van Son van Staatsbosbeheer en Joop Mentink van Waterleiding Maatschappij Drenthe (WMD) sloegen de handen ineen om restwater te gebruiken als aanvulling van het grondwater.

Kijkend naar de toekomst moeten WMD en andere waterpartners, waaronder waterschap Hunze en Aa's en Staatsbosbeheer, verschillende uitdagingen het hoofd bieden. Schone grondwaterbronnen worden schaarser en verdroging ligt op de loer.

Om dat tegen te gaan, zoeken we naar manieren om water langer in het gebied vast te kunnen houden. Zoals het ondieper maken van greppels en sloten en het verhogen van beekbodems. Het project van WMD en Staatsbosbeheer, draagt hieraan bij.

Een nieuwe beek

Het water dat WMD overhoudt, werd eerst geloosd op oppervlaktewater. Staatsbosbeheer en WMD bedachten, samen met vrijwilligers, een plan om dit water in te zetten voor de natuur. Door water door een drooggevallen slenk te laten stromen, realiseerden ze een nieuwe beek, waar het restwater naartoe gaat. Hierdoor ontstaat een nieuwe, meanderende waterbron in het Drentsche Aa-gebied.

Deze aanpak is goed voor de natuur, de mens én de drinkwatervoorziening. Het extra water bevordert namelijk de groei van de natuur in het gebied en het vergroot de beschikbaarheid van drinkwater. Het restwater draagt zo bij aan betere natuur.

De samenwerking tussen WMD en Staatsbosbeheer laat zien hoe organisaties samen successen kunnen behalen wanneer zij de handen ineenslaan. Beide organisaties streven naar een soortenrijke natuur en een schoon milieu, als erfenis voor toekomstige generaties. Met dit initiatief zijn zij weer een stap dichterbij!

Bekijk het volledige verhaal in de video van Provincie Drenthe!