Landgoed Adderhorst: “Een postzegel, van onschatbare waarde”


Aan het Zeegserloopje, op de route van Tynaarlo naar Zeegse, vinden we landgoed Adderhorst. Deze vier hectare grond wordt al ruim een eeuw met liefde bewoond en beheerd door de familie Van Veldhuizen. Een deel van de grond is onderdeel van het Natuurnetwerk Nederland en ligt binnen het Natura-2000 gebied. Eerder werd deze grond nog aangeduid als landbouwgrond. Sinds een aantal jaar is dit officieel omgezet naar natuur met behulp van het Subsidiestelsel Natuur en Landschap (SNL). De huidige bewoners, Egbert en Annemarie van Veldhuizen, vertellen ons wat het beheer van de natuur voor hen betekent.

Familielandgoed Adderhorst

Het landgoed heeft een bijzondere geschiedenis, gekenmerkt door de liefde voor natuur. Adderhorst ontstond met een aantal grondaankopen door Prof. Dr. A. (“Opa Adriaan”) Van Veldhuizen begin 20e eeuw. Hij bracht er flora en fauna van overal met als doel: “de natuur hier althans te behoeden voor verwording”. De liefde voor de natuur gaf hij door en inmiddels zorgt de derde generatie Van Veldhuizen voor het familielandgoed.

Postzegel

In de woorden van Egbert en Annemarie is de vier hectare slechts “een postzegel” tussen de omliggende landbouwgronden. Maar op die postzegel kijken we onze ogen uit: we vinden naast het kronkelende Zeegserloopje onder andere dertien grafheuvels, een wegenstelsel van 4000 v.Chr. en een ondoordringbaar bos. Daarover later meer.

Van landbouwgrond naar natuur

Ongeveer één hectare is natuurgrasland en grenst aan het Zeegserloopje. Dit beekdal is aangemerkt als Natura 2000-gebied. Dat wil zeggen dat dit een beschermd gebied is en een belangrijke rol speelt in het verbinden van natuurgebieden en het vergroten van de biodiversiteit. “Ongeveer vijf jaar geleden heeft Prolander ons geïnformeerd over de mogelijkheden om landbouwgrond om te vormen naar natuur via het Subsidiestelsel Natuur en Landschap (SNL). Deze weide, die toen nog werd aangeduid als landbouwgrond, konden we als grondeigenaar omvormen en beheren in het licht van de natuurdoelen”, vertelt Egbert. “Daar hebben wij over nagedacht en toen besloten dat ons dat een goede zaak leek, ook omdat er wezenlijk niets verandert: we beheren deze grond eigenlijk al meer dan 100 jaar als natuur. Er grazen schapen, er is handmatig gemaaid, er is nooit kunstmest gebruikt en we houden er bijen.”

Actief beheer

De familie heeft afwaarderingssubsidie ontvangen om de weide om te vormen naar natuur.  Daarnaast zijn zij als particulier natuurbeheerders aangesloten bij de Unie van Bosgroepen en ontvangen zij van daaruit een beheervergoeding en beheeradvies voor hun landgoed. Naast de weide, kunnen ook de andere delen van het landgoed rekenen op een actief beheer. “De grafheuvels zijn een aantal jaar geleden gerestaureerd en deze worden goed onderhouden. En ik heb onze beuk laten plaatsen op de lijst van monumentale bomen van Tynaarlo. Er komt nu elk jaar een deskundige met een hamertje en die klopt met dat hamertje op de beuk en hoort aan dat geluid of de beuk nog gezond is. Zo nodig volgt onderhoud.”

Nieuwe wildernis

“Er is ook een gedeelte van het landgoed waar wij niet meer komen, dat noemen we ‘De Nieuwe Wildernis’”. En ook dat dient een doel. “We laten het bos over aan zichzelf. Af en toe horen we een bons. Dan kijken we elkaar aan en zeggen we ‘ik geloof dat er weer een boom is omgevallen’ en dan laten we die liggen. Zo geven we het bos terug aan de natuur.”

Genoeg om van te houden

De familie Van Veldhuizen heeft een warm hart voor het landgoed én de natuur. “Genoeg om van te houden en voor te zorgen”, vertellen ze. “Het is een postzegel van onschatbare waarde. De liefde voor dat postzegeltje en de verantwoordelijkheid om dit goed te beheren, in de geest waarin mijn grootvader het heeft aangekocht, daar draait het om.”