Jaarverslag 2022 Nationaal Park Drentsche Aa


Jaarlijks stelt het Overlegorgaan Drentsche Aa haar jaarverslag vast. Hierin worden alle activiteiten van het afgelopen jaar kort toegelicht, zodat een compact overzicht ontstaat van de resultaten die in het Drentsche Aa-gebied - samen met alle partners - worden bereikt. Het jaarverslag van 2022 staat nu online.