Hoeveel keien hebben we verzameld?


Begin dit jaar plaatsten we een oproep: wie heeft er nog Drentsche keien? Die stenen zouden een plekje krijgen in Grote Spelden om water in het gebied vast te houden. Wat leverde deze oproep op en wat zijn de vervolgplannen voor het gebied? We vroegen het Gert Woldendorp. Hij werkt mee aan de uitvoering van dit project.

Stapel stenen

Op de vraag hoeveel keien er zijn verzameld, stuurt Woldendorp een foto van een behoorlijke stapel stenen. “We hebben een vrachtwagen ingehuurd en die heeft een route gereden langs negen adressen. En dit is het resultaat”, vertelt hij. Helaas konden ze niet alle aangeboden keien meenemen. “Omdat bezoekers ook over de stenen kunnen lopen, mogen de keien niet te klein zijn”, legt Woldendorp uit. Keien lichter dan 5 kilo zijn daarom achtergebleven.

Voedingsstoffen behouden

De keien krijgen een plekje in Grote Spelden, een zijstroom van het Anloërdiepje. “Op dit moment is de sloot zo diep, dat deze het grondwater uit het omliggend land afvangt en direct afvoert”, vertelt Woldendorp. En dat is niet gunstig. “Het grondwater stroomt dan via de sloot het gebied uit. Daarmee spoelen ook voedingsstoffen weg die juist belangrijk zijn voor bepaalde planten.

Sloot dempen

Daarom gaan we de sloot dempen. “Het grondwater komt dan hoger in het gebied te staan en zal in natte perioden over het aangrenzende maaiveld stromen.” Door die stroming ontstaat wel de kans dat er grond wegspoelt. Woldendorp: “Met de keien bouwen we weerstand in, en verdelen we het water in kleinere stroompjes, zodat het water de bodem niet  wegspoelt. Zo behouden we langer het effect van de aanpassingen in het gebied.

Depot

De stenen liggen nu nog opgeslagen in een depot. “We werken nu de laatste plannen uit en maken afspraken met de gemeente, het waterschap en eigenaren van aanliggende gronden. Daarna kunnen we van start met de uitvoering.” Daarbij plaatst Woldendorp wel een belangrijke opmerking: “Op dit moment hebben we nog niet genoeg keien om het gewenste effect te bereiken.”

Daarom doen wij nogmaals een oproep: Heeft u nog Drentsche keien die wij mogen gebruiken? We horen het graag! Mail naar drentscheaa@prolander.nl en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.