In gesprek over herinrichting Roodzanden


Prolander werkt aan de herinrichting van Roodzanden en werkt komend half jaar aan het plan voor de uitvoering van de werkzaamheden, het uitvoeringsbestek. Een van de werkzaamheden is het afgraven van een deel van de voedselrijke bovenlaag, zodat er leefgebied ontstaat voor de gewenste flora, zoals heide, en bijbehorende fauna, zoals insecten en vlinders. Als onderdeel van de voorbereiding moet bepaald worden hoe en via welke routes deze grond uit het gebied kan worden afgevoerd. Maandag 19 juni ging Prolander hierover in gesprek met de omgeving.

Mogelijke transportroutes

Op uitnodiging van Prolander kwamen verschillende partijen op 19 juni jl. samen, zoals vertegenwoordigers van streekorganisaties uit Zeegse en Oudemolen (dorpsbelangen, Boermarke, bewonersverenigingen), gemeenten, Staatsbosbeheer e.a.. Zij konden Prolander veel vertellen over de huidige staat en het gebruik van wegen en paden in het gebied. Dit gaf een goed beeld van de (on)mogelijkheden voor routes, die geschikt lijken om de grond af te voeren. Ook onderwerpen als veiligheid voor wandelaars en fietsers kwam aan de orde.

Zo min mogelijk overlast

De afvoer van grond gaat voor veel transportbewegingen zorgen in het gebied. De verwachting is dat er minstens 3000 volle wagens zullen rijden. Sommige aanwezigen schrokken van die hoeveelheden. Prolander gaat daarom op zoek naar een route voor het transport die zo min mogelijk overlast veroorzaakt. Daarbij wil de uitvoeringsorganisatie ook inzetten op het gebruik van emissiearme machines, die zo min mogelijk verbrandingsgassen uitstoten. De vraag is nu of die in 2024 al wel voldoende beschikbaar zijn.

Planning

De waardevolle, opgehaalde informatie vat Prolander samen in een kaart. Deze delen we deze zomer op de website. Daarna gaat Prolander aan de slag met het uitwerken van het uitvoeringsbestek, met daarin een voorstel voor de transportroutes. Daarin staat precies beschreven welke werkzaamheden uitgevoerd moeten worden en hoe dat gaat gebeuren. Prolander verwacht dat dit bestek begin 2024 gereed is. Daarna volgt de selectie van de aannemer, die op z'n vroegst in het najaar van 2024 kan beginnen.

De gesprekken deze avond gingen behalve over de transportroutes ook over het inrichtingsplan zelf, dat sommigen ingrijpend vinden. Reden voor Staatsbosbeheer om de aanwezige partijen uit te nodigen voor een veldbezoek begin augustus naar een gebied in de Drentsche Aa, waar in het verleden vergelijkbare werkzaamheden zijn uitgevoerd.

Inrichtingsplan Roodzanden

De Bestuurlijke Adviescommissie Drentsche Aa (BAC), de bestuurlijk opdrachtgever van Prolander voor de Drentsche Aa, heeft ingestemd met het inrichtingsplan voor Roodzanden. Dat deed de commissie op basis van het Reactiedocument Roodzanden. In dit document heeft Prolander alle reacties op het ontwerp-inrichtingsplan Roodzanden verzameld en van een reactie voorzien. Naar aanleiding van een aantal reacties is het ontwerp-inrichtingsplan gewijzigd. Bekijk hier het Reactiedocument (pdf, 1.7 MB) en bekijk hier het Inrichtingsplan Roodzanden (pdf, 9.7 MB).