Effecten van beekbodemverhoging


In drie verschillende beken is vorig jaar de beekbodem verhoogd. Een combinatie van sloten dempen, sloten ondiep maken en het herinrichten van de beken leidt tot herstel van meer natuurlijke grondwaterstanden, betere stroming en waardevolle natuur.

Daarnaast overstroomt de beek bij veel regen. In plaats van het water snel richting Groningen af te voeren, blijft het in de Drentsche Aa. Als het hele beekdal goed wordt ingericht, zorgt dat voor een afname van wateroverlast in Groningen.

ROEG! ging samen met RTV Drenthe op onderzoek uit naar de eerste effecten van de verhoging.


Lees meer over het verhogen van beekbodems op onze verdiepende pagina.