Anlooërdiepje wordt minder diep


In het Anlooërdiepje is gestart met een pilot waarbij de beekbodem verhoogd wordt. Hierdoor wordt de beek gevarieerder, wat goed is voor flora en fauna en wateroverlast in de toekomst voorkomt.

Om de Drentsche Aa toekomstbestendig te maken, benutten we het beekdal voor de opvang van water. We onderzoeken op verschillende plekken de haalbaarheid van verhoging van de beekbodem. De pilot bij het Anlooërdiepje is inmiddels begonnen.


Bekijk de reportage over de pilot