Uitnodiging inloopbijeenkomst Roodzanden 22 april


Op maandagavond 22 april 2024 organiseren we een inloopbijeenkomst in Zeegse, zodat u het inrichtingsplan en de voorbereiding voor de uitvoeringswerkzaamheden in Roodzanden zelf kunt komen bekijken. Medewerkers van Prolander staan klaar om uw vragen te beantwoorden. Komt u ook?

Praktische informatie

Datum: maandag 22 april

Tijd: van 19.30 tot ca. 21.30 uur

Locatie: Fletcher Hotel de Zeegser Duinen

Adres: Schipborgerweg 8 in Zeegse

Wat we u deze inloopavond laten zien

22 april 2024 staat in het teken van voorbereiding voor de uitvoeringswerkzaamheden in Roodzanden. U kunt posters bekijken over de volgende onderwerpen:

1) In welke fase bevindt het project zich nu: bijvoorbeeld de diverse vergunningen in aanvraag en de voorbereiding op de aanbesteding;

2) wijze van uitvoering, waaronder de mogelijke transportroutes voor het afvoeren van grond en de randvoorwaarden voor deze routes;

3) structuur en planning van de uitvoering en;

4) enkele nadere uitwerkingen en aanpassingen op de uitvoering van het inrichtingsplan.

U kunt op elk gewenst moment tussen 19.30 en 21.30 uur vrij inlopen. Medewerkers van Prolander geven graag een toelichting bij verschillende informatietafels en kunnen uw vragen beantwoorden.

Inrichtingsplan Roodzanden

Samen met omwonenden en verschillende organisaties heeft Prolander aan het inrichtingsplan gewerkt. Hierin staat de gewenste inrichting voor het gebied beschreven. Langs het beekdal wordt ongeveer vijftig hectare voormalig landbouwgebied omgevormd tot natuur. Op 20 maart 2023 is het concept-inrichtingsplan tijdens een informatieavond aan belangstellenden gepresenteerd en in november 2023 hebben Gedeputeerde Staten het inrichtingsplan definitief vastgesteld. Naar verwachting start de (nog te selecteren) aannemer na de zomer van 2024 met de uitvoering.

Bent u benieuwd naar de komende uitvoeringsfase van het project? We heten u van harte welkom op deze inloopavond.

Lees hier meer informatie over Roodzanden.