Deelgebied Hulseboschgat


Het Hulseboschgat ligt ten westen van Zuidlaren en is onderdeel van het natuurgebied in de Drentsche Aa. Bodemonderzoek wees uit dat er asbest aanwezig was. Deze verontreinigde grond is ontgraven en afgevoerd. Enkele bomen zijn gekapt. Binnenkort volgt de heraanplant van bomen.

Asbest verontreinigde grond

In november 2019 is de voormalige zandwinningsplas “Hulseboschgat” aangekocht door de provincie Drenthe om de natuur in het Drentsche Aa gebied veilig te stellen. De provincie heeft bodemonderzoek laten uitvoeren bij de aankoop en daaruit blijkt dat er sprake is van met asbest verontreinigde grond aan de zuidzijde van de plas. In de jaren 60 van de vorige eeuw heeft in het gebied zandwinning plaatsgevonden. De installatie die toen in het gebied stond voor de zandwinning had naar alle waarschijnlijkheid een asbest dak. De verontreiniging met asbest levert geen directe gezondheidsrisico's op. Een sanering was echter wel noodzakelijk, omdat de provincie wettelijk verplicht is de verontreiniging aan te pakken.

Verontreinigde grond ontgraven en afvoeren

Door Sweco Nederland B.V. is inmiddels verontreinigde grond ontgraven en afgevoerd. Hiervoor was het nodig dat er enkele bomen gekapt werden. De heraanplant van bomen volgt binnenkort.

Heeft u vragen? Neem contact op via ons contactformulier.