De Grote Spelden


Grote Spelden is het stroomgebied rond een zijloopje van het Anloërdiep. Met 23 hectare is het een klein deelgebied in de Drentsche Aa.Het bestaat uit een aantal graslanden die van elkaar gescheiden zijn door stevige houtwallen.

Wat gaat er gebeuren?

Het afgelopen jaar hebben we onderzocht welk natuurdoel in Grote Spelden gerealiseerd kan worden zonder dat het aangrenzende Landgoed Schipborg aan de noordoostzijde last krijgt van de natuurontwikkeling. Dit geldt ook voor de aangrenzende landbouwpercelen aan de oost- en zuidzijde. De onderzoeken en de input vanuit de omgeving hebben een eerste schetsontwerp opgeleverd. Het belangrijkste onderdeel van het ontwerp is het verhogen van het grondwaterpeil. Dit doen we door de van noordoost naar zuidwest lopende watergang in de Grote Spelden te dempen, net zoals de greppels die hierop afwateren. Dit is goed voor de flora en fauna in het gebied. Ook zal de overgang van landgoed Schipborg naar de Grote Spelden meer geleidelijk verlopen. Er worden langs die grens bomen geplant en er zal struikgroei ontstaan. Ter hoogte van het zandpad aan de zuidwest kant zal het water uit de Grote Spelden onder het zandpad worden doorgeleid naar het Anloërdiepje. Het zandpad maakt al deel uit van een bestaande wandelroute vanuit Anloo. Wandelaars kunnen straks genieten van het uitzicht op het landgoed, de Grote Spelden en op het fraaie beekdal van het Anloërdiepje. Er wordt ook een spelelement voor kinderen bedacht.

Waarom doen we dit?

Net als voor de andere deelgebieden draagt een passende, natuurlijke inrichting van de Grote Spelden bij aan het behouden en versterken van het unieke beeklandschap van de Drentsche Aa.

Hoe verliep het proces?

In april 2021 heeft de Bestuurlijke Adviescommissie het plan van aanpak voor Grote Spelden goedgekeurd. Dit betekent dat 23 hectare al aangekochte landbouwgrond wordt omgevormd naar nieuwe natuur. Op dit moment wordt deze grond verpacht tot de uitvoering van de werkzaamheden kan beginnen.

In november 2021 is begonnen met de planvorming. Tijdens een digitale bijeenkomst is met een brede groep deelnemers nagedacht over de toekomstige inrichting van de Grote Spelden. Tijdens de sessie werden de deelnemers meegenomen in een ‘virtuele veldtocht’ door het gebied. Door middel van de storymap Grote Spelden leerden ze over de hydrologie, ecologie, archeologie, cultuurhistorie en recreatie in de Grote Spelden.

Na deze digitale veldtocht kwamen de deelnemers zelf aan het woord. Hun aanvullende gebiedskennis, wensen, ideeën en knelpunten zijn in beeld gebracht door twee landschapsarchitecten van Prolander. Hieruit kwam een eerste schetsontwerp.

Na wat aanpassingen is dit schetsontwerp in de zomer van 2022 vastgesteld door de bestuurlijke adviescommissie van de Drentsche Aa. Hiermee is de eerste fase afgerond.

Hoe ziet de planning eruit?

Na de presentatie van het schetsontwerp tijdens de inloopbijeenkomst op 11 oktober, wordt het schetsontwerp uitgewerkt naar een inrichtingsplan. Deze is in voorjaar van 2023 gereed. Met het inrichtingsplan kunnen de benodigde vergunningen worden aangevraagd. In 2024 zal naar verwachting de schep in de grond gaan.

Heeft u vragen? Neem contact op via ons contactformulier.


Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen in Grote Spelden? Meld u meteen aan voor de nieuwsbrief van de Drentsche Aa.

Storymap

Bekijk de storymap met alle informatie over Grote Spelden.

Lees oude nieuwsbrieven terug