Amerdiep


Het Amerdiep is onderdeel van Natuur Netwerk Nederland. Hier willen we de beek weer laten meanderen, een waterbergingsgebied ontwikkelen en de natuur versterken. De verkennende fase is net afgerond. Er is met grondeigenaren gesproken en er is een gebiedsanalyse gemaakt. We beginnen nu aan de planvormingsfase, waarin we toewerken naar een eerste inrichtingsschets.

Het Amerdiep is een project van waterschap Hunze en Aa's. Lees meer over de voortgang op de website van het waterschap.